wz


Transsexualita

Za transsexuální se považují lidé, kteří cítí, že jsou nebo by měli být příslušníky opačného pohlaví. Tělo, s kterým se narodili, se neshoduje s jejich vnitřním přesvědčením a mentální představou o tom, kdo jsou nebo kým by chtěli být. Nevyhovuje jim ani genderová role, která jim byla přisouzena na základě anatomického pohlaví. Toto dilema jim způsobuje intenzivní emocionální distres a úzkost a často brání běžnému dennímu fungování.

Lidé s transsexualitou (TS) často uvádějí, že se cítí být v pasti – odsouzeni k tomu, aby žili své životy „uvězněni ve špatném těle", pokud nedojde k „nápravě" situace hormonální léčbou a chirurgickou přeměnou pohlaví. Většina si tento nesoulad bolestně uvědomuje již od dětství, přestože někteří si to plně připustí až v pubertě nebo dospělosti. V literatuře se pro nesoulad mezi myslí a tělem používá termín transsexualita, gender dysphoria a nebo nejnověji gender identity disorder (porucha genderové identity) - GID.

Female-to-male (FtM) je označení pro jedince ženského anatomického pohlaví, kteří mají mužskou genderovou identitu a je pro ně přirozená mužská genderová role.

Male-to-female (MtF) mají anatomické pohlaví mužské a ženskou genderovou identitu, touží po ženské genderové roli.

Více informací na www.translide.cz