wz


Transgender

Tento pojem získal od doby svého vzniku více významů a bývá užíván v souvislosti s různými skupinami lidí. Původně se vztahoval pouze na jedince žijící v roli „opačného" pohlaví, kteří nepodstoupili chirurgickou přeměnu pohlaví. V současnosti se nejčastěji užívá jako synonymum nepopulárního a zavádějícího pojmu transsexuál, či obecně pro všechny „translidi", tedy i pro transvestity/cross-dressery, drag kings/queens, shemales a pro transgendery v původním slova smyslu.

Nejšířeji je transgender chápán jako pojem zastřešující všechny jedince vymykající se stereotypním heterosexistickým požadavkům na „správného" muže a „správnou" ženu (patří sem tedy i intersexuální lidé, lidé homosexuální a osoby s genderově netypickým projevem – maskulinní ženy, feminní muži,..).

Více informací na www.translide.cz