wz


Intersexualita

Intersexuální jedinci, dříve nazývaní „hermafrodité", se rodí jak s ovariální (ovarium = vaječník) tak testikulární (testis = varle) tkání, buď částečně nebo plně vyvinutou. Někteří mají viditelně abnormní nebo obojetný zevní genitál. Rodiče a lékaři jsou pak postaveni do obtížné pozice, kdy (bohužel v této kultuře se svým právním systémem) musejí rozhodnout o pohlavní příslušnosti dítěte. Někdy (bohužel často) dojde také k rozhodnutí chirurgicky upravit obojetné či jinak „zrůdné" genitálie.

Mezi intersexuální patří také lidé s mužským genotypem a ženským fenotypem (např. cAIS/complete Androgen Insensitivity Syndrom – syndrom kompletní necitlivost na androgeny, kdy dochází k spontánní přeměně části testosteronu produkovaného nesestouplými varlaty na estrogeny) a naopak s genotypem ženským a fenotypem mužským (CAH/ Congenital Adrenal Hyperplasia – vrozená adrenální hyperplázie, kdy je zvýšená produkce steroidů v nadledvinkách), případně všechny další případy, kdy ženskému fenotypu neodpovídá genotyp XX a mužskému fenotypu genotyp XY.

Nezřídka se stává, že zapsané pohlaví, případně i chirurgicky upravené genitálie, nejsou v souladu s genderovou identitou jedince a ten pak usiluje o jeho změnu, podobně jako v případě transsexuality.

Pro více informací doporučujeme: Svým rozsahem a pojetím ojedinělá ročníková práce Negativní aspekty medicínského přístupu k intersexualitě - soubor ke stažení.

On-line články: